Hatena::Groupg21b

ITパスポート平成30年春問27

ITパスポート平成30年春問27

ITパスポート平成30年春問27

https://www.itpassportsiken.com/kakomon/30_haru/q27.html


 ある商品の前期,当期2期分の売上高と総費用は表のとおりである。この商品の

1 期間の固定費は何千円か。ここで,総費用は固定費変動費の合計であり,固定費

及び売上高に対する変動費の割合は,前期,当期ともに変わらないものとする。


     単位 千円

   前期  当期

 -----------------------------

 売上高 10,000 11,000

 -----------------------------

 総費用  9,000 9,600

 =============================

 ア 2,400

 イ 3,000

 ウ 3,600

 エ 4,000


解き方

    単位 千円
   前期  当期
 -----------------------------
 売上高 10,000 11,000
 -----------------------------
 総費用  9,000 9,600
 =============================
 変動費  a     b
 固定費   c     c

a + c = 9000 式1
b + c = 9600 式2

売上に対する変動費の割合は変わらないので

a/10000 = b/11000 式3

式1,2,3から,c を求める問題

式2ー式1より
b - a = 600
b = 600 + a
これを式3に入れて
a/10000 = (600+a)/11000
11000 a = 10000(600+a)
11 a = 10(600+a)
11 a - 10 a = 6000
a = 6000
式1より
a + c = 9000
6000 + c = 9000
c = 3000